Related Posts with Thumbnails

Pages

2010年3月24日

東野圭吾的原點:《放學後》


易看度:*****
好看度:***
燒書度:****


問題跟《流星之絆》一樣。(請看我那篇「啥咪鬼牛肉飯啊?!」感謝。)


稱東野為鋪陳之王,我個人覺得他當之無愧。看999誰是兇手系列我都不會去猜誰是兇手,因為那絕對是浪費心力的一件事,但這樣的我,看《放學後》好,看《流星之絆》也好,都忍不住要猜「Whodunit」,因為感覺上兇手實在太接近;而且東野鋪陳極佳,流暢又懸疑,做到了本格推理小說作者最渴望達到的第一步──引起讀者的好奇,期盼著結局。


《放學後》內的登場人物,要安排誰是兇手也不意外──妻子故然恨死他,但看過《名偵探的守則》都知道,這位太太必然是煙幕;女老師有足夠的動機,殺意如斯明顯,那這位小姐亦必然是個誤導;騎車女學生似是而非的在主周四周徘徊,那這位第一號入選警方人員兇手名單的小孩也必然清白。餘下來的,誰幹都不奇怪,甚至說,作者安排主角人格分裂、思覺失調云云,如果說得通的也無不可,但這著非常危險,一下失手讀者必定徒手撕書。


既然誰是兇手都不奇了,重點便會落在「動機」之上──要如何解釋這複雜至幾近無差別的殺意。在殺人動機這點上,我覺得作者的OS是:「慘!想到好點子但似乎...」不然便不會大費唇舌的說什麼「破壞純潔的東西...」來解釋、來下藥。的確,為何殺人的原因人人不同,有人為著微小至不可思議的事來殺人,甚至有人「不為什麼」,但這些都不可套用到本書的結局上,因為沒有有關方面的鋪陳;但一旦有了鋪陳,卻又太易被讀者追上名偵探的思維,這的確是兩難。以「被看到自己在進行非常私人的行為」作為殺人動機,我第一個想法是:呿!作者A片也看太多了吧!有可能有女學生在學校的合宿活動上處理個人情慾感覺嗎??倒不如說那兩位冤大頭真的有強暴她好了。


所以我一開始便說,問題跟《流星之絆》一樣。好好的鋪陳,但卻因為站在太虛空的動機上,令我要花下狠勁來壓制欲燒書的雙手。


最後,主角「我」是不節不扣的人渣,死掉倒好。


*****


伸延閱讀:我看過的東野圭吾


《流星之絆》:啥咪鬼牛肉飯啊?!


《名偵探的守則》:見血的幽默


《超.殺人事件~推理作家的苦惱~》:資深推理小說迷必看佳作!


東野圭吾的原點:《放學後》


東野圭吾的第一個《秘密》


2 則留言:

 1. 號外 : "囉咩他"23期發售中。咩妳叫到好多垃圾郵件呀?又黎過!!!
  [版主回覆03/26/2010 14:04:00]你打錯左,搞到我要諗你講咩!nodame出左?!不過我係租書,一定唔夠學生妹爭...算啦等下。
  係丫我勁多垃圾留言!多到一日有一百個咁濟,我就係咁del del del...勁煩!

  回覆刪除
 2. 呀..係喎!!唔好意思。有D失誤。呢排勁多野做。下星期盤點。其他部門為咗自保到時做少D。呢幾日係咁將D野赦過黎。好似Liar Game咁比人聯手攻打。"晒爹"我一定要攞番一億円再贏多一億円。
  [版主回覆03/26/2010 17:17:00]咁易得你嬴啦bor!睇開d。
  放工啦,好野!!

  回覆刪除

隨機文章

Recent Posts